Wat is kanna?

Kanna

Sceletium tortuosum, beter bekend als kanna, werd door de Khoikhoi gebruikt in het zuiden van Afrika. Het werd gekauwd, gesnoven en als thee gedronken. De Nederlanders die later in Zuid -Afrika arriveerden noemden het ook wel ‘kauwgoed’.

Effecten van kanna:

Kanna heeft een sociaal stimulerende en ontspannen werking. Na het innemen van kanna heeft het eerst een lichtelijk stimulerende werking. Na ongeveer een uur heeft het juist een ontspannen werking. Een aantal gebruikers ervaren bovendien een verhoogde gevoeligheid voor aanraking en een toename van een verhoogd libido.

Hoe gebruik je kanna?

Kanna kan worden gesnoven, 20mg kanna is genoeg om er iets van te merken. Meestal wordt 50-150 mg aangeraden.

Het is ook mogelijk om kanna te kauwen met een stukje kauwgom. Hierbij wordt dan wel aangeraden om een grotere hoeveelheid te nemen, denk hierbij aan 100 tot 400 mg. Als laatste is het mogelijk om er thee van te zetten of te extraheren met alcohol.

Risico’s van kanna:

Kanna werkt in op de serotonine– en dopamine receptoren in de hersenen. De hersenen kunnen dit ervaren als een beloning. Hoewel er geen onderzoek naar is gedaan, zou het mogelijk een verslavende werking kunnen hebben. Het dagelijks gebruik van kanna wordt daarom ook zeer zeker afgeraden.

Kanna is een selectieve serotonine heropname remmer (SSRI). Het is verboden om dit te combineren met andere SSRI’s (antidepressiva zoals Seroxat, Prozac) of MonoAmineOxidase remmers (MAO-I), zoals Banisteriopsis caapi, passiebloem (Passiflora incarnata), yohimbe en Peganum harmala.

Het kort op elkaar gebruiken of combineren van MDMA en kanna wordt sterk afgeraden. MDMA veroorzaakt namelijk het vrijkomen van een grote hoeveelheid serotonine. Dat gecombineerd met kanna, wat de heropname van deze neurotransmitter blokkeert, is het mogelijk je systeem te overbelasten wat het serotoninesyndroom zou kunnen veroorzaken.

Het combineren van kanna met andere middelen wordt sterk afgeraden. Gebruikers melden dat kanna de effecten van alchohol en cannabis kan versterken.